De NVVE maakt een waardig levenseinde voor iedereen bereikbaar.

Fijn om u als potentiële donateur te mogen verwelkomen bij de NVVE!  Via uw donatie kunnen wij onze invloed uitbreiden met het doel iedereen een waardig levenseinde te geven. Belangrijk nu de keuzevrijheid in sterven nog beperkt is.

De NVVE is een onafhankelijke vereniging en ontvangt geen overheidssteun. Met een ANBI-status om de belangen voor een grote groep mensen te behartigen rondom hun levenseinde. Onze leden financieren via hun jaarlijkse contributie de basis dienstverlening van de NVVE. Voor de extra activiteiten, zoals onderzoek en campagnes, werven we donaties en nalatenschappen.

Ook uw donatie maakt het verschil!

Wij komen op voor diegenen die in de huidige praktijk nauwelijks hulp krijgen. Zoals mensen met dementie, ernstige psychiatrische problemen of ouderen die vinden dat hun leven voltooid is. Wij beïnvloeden met onze voorlichtingscampagnes het politieke besluitvormingsproces. We financieren soms films over een waardig levenseinde en doen wetenschappelijk onderzoek via het NVVE Fonds. Onlangs nog openden we een juridisch steunpunt om leden beter bij te staan rondom juridische kwesties. Dit zijn activiteiten die meestal niet vanuit de ledencontributies gefinancierd kunnen worden. Daar zijn donaties voor nodig.

Aftrekbaarheid van giften

Uw giften aan de NVVE zijn aftrekbaar als u in één jaar meer dan 1% en minder dan 10% van uw jaarinkomen schenkt aan een organisatie met een ANBI-status. Partners tellen hun inkomen bij elkaar op hiervoor. Ook andere schenkingen aan organisaties met een ANBI-status worden meegeteld om te bepalen of u boven de minimum- of onder de maximumdrempel zit.

U doneert tevens belastingvrij als u ons machtigt voor een periodieke gift. Dan maakt de hoogte van uw gift niet uit als u deze maar voor minimaal 5 jaar vastlegt.  Gemakkelijk voor u én voor de NVVE die langdurige financiële steun natuurlijk enorm waardeert. U bepaalt zelf de hoogte van het bedrag en de wijze waarop u dat jaarlijks wilt schenken. Ook wanneer u weer stopt met doneren, na 5 jaar of bijvoorbeeld wanneer u overlijdt.  U hoeft hiervoor niet naar de notaris als u het periodiek gift formulier gebruikt en ons machtigt periodiek af te schrijven.

Denkt u erover om (een deel van) uw nalatenschap aan de NVVE te schenken, dan is daar wel de hulp van een notaris en executeur bij nodig. De benodigde ANBI gegevens van de NVVE vindt u hier.  

Heeft u vragen over het geven van donaties of een nalatenschap aan de NVVE? Mail dan even persoonlijk met onze fondsenwerver, Anita van der Zwaan. Zij helpt u graag verder. 

U kunt uw gift uiteraard ook anoniem overmaken naar NL70 INGB 0006335188 onder vermelding van Gift NVVE. Helaas kunnen wij u dan niet bedanken voor uw gift.


Samen staan we sterk!

(U kunt uw gift ook overmaken naar NL 70 INGB 000 633 5188 onder vermelding van gift.
Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage!)

Ik steun de NVVE en doneerUw persoonlijke gegevensBetaling


Uw eerste donatie zal direct voldaan worden via de gekozen betaalmethode. Hiermee bevestigt u uw terugkerende bijdrage aan de NVVE.

De NVVE maakt gebruik van cookies

De NVVE maakt altijd gebruik van noodzakelijke cookies. Dit zijn functionele en analytische cookies om deze website beter te laten werken en om het websitebezoek te analyseren.
Onze website maakt daarnaast óók gebruik van cookies die niet noodzakelijk zijn. Het gaat om sociale media cookies en tracking cookies. Lees wat deze doen in onze cookieverklaring.