Volgens de wet

Doden op verzoek is strafbaar in Nederland. Dit staat er in artikel 293 van het Wetboek van Strafrecht: ‘Hij die opzettelijk het leven van een ander op diens uitdrukkelijk en ernstig verlangen beëindigt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie’.

De euthanasiewet

Euthanasiewet

Sinds 2002 is euthanasie en hulp bij zelfdoding in Nederland onder voorwaarden (de zorgvuldigheidseisen) toegestaan. Dit is vastgelegd in de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (2002), vaak kort genoemd: Euthanasiewet. Kijk voor de volledige wettekst op wetten.nl. Voor het ontwikkelen van de wet en de zorgvuldigheidseisen zijn enkele rechtszaken in het verleden van belang geweest. (Historie en rechtspraak)

De euthanasiewet is in overeenkomst met internationale verdragen en de daarin neergelegde meest fundamentele mensenrechten, zoals het artikel 6 van het VN verdrag inzake Burger en Politieke Rechten (BUPO) en artikel 2 van het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens (EVRM).

Euthanasie is dus strafbaar tenzij de arts die euthanasie uitvoert zich houdt aan de zorgvuldigheidseisen die in de wet zijn opgenomen. Ook moet de arts de euthanasie melden.

Euthanasie bij kinderen (12-18 jaar)

In de wet is een regeling opgenomen voor verzoeken van kinderen van 12-17 jaar om euthanasie of hulp bij zelfdoding. Voor patiënten van 12 tot en met 15 jaar is vereist dat de ouders of voogd met het verzoek kunnen instemmen. Bij jongeren van 16 en 17 jaar is toestemming van de ouders niet meer vereist.

Woont u in een ander land?

Een arts die bij een patiënt euthanasie uitvoert, moet voldoen aan zorgvuldigheidseisen die in de wet staan. De arts moet onder meer de medische geschiedenis van de patiënt kennen. Op basis daarvan moet hij tot de overtuiging kunnen komen dat de patiënt uitzichtloos lijdt. Ook moet de arts vaststellen dat de patiënt goed heeft nagedacht over het verzoek. En dat het lijden voor de patiënt ondraaglijk is.

Bij een patiënt uit het buitenland, die een euthanasieverzoek doet, moet de arts ook aan de zorgvuldigheidseisen voldoen. Voor de arts kan het dan lastiger zijn om de medische geschiedenis goed te kennen. En om in te schatten of de situatie van de patiënt aan de zorgvuldigheidseisen voldoet.

De arts mag zelf bepalen of hij een euthanasieverzoek van een buitenlandse patiënt in behandeling wil nemen. En beslissen wat hij verder nodig vindt om te onderzoeken of het verzoek aan de zorgvuldigheidseisen voldoet. Bijvoorbeeld door te overleggen met hulpverleners die de patiënt behandelen of behandeld hebben.

Veelgestelde vragen over euthanasieaanvragen door niet-Nederlanders

  • Kan een niet-Nederlander, woonachtig in het buitenland, in Nederland euthanasie krijgen?

    Een arts die bij een patiënt euthanasie uitvoert, moet voldoen aan zorgvuldigheidseisen die in de wet staan. De arts moet onder meer de medische geschiedenis van de patiënt kennen. Op basis daarvan moet hij tot de overtuiging kunnen komen dat de patiënt uitzichtloos lijdt. Ook moet de arts vaststellen dat de patiënt goed heeft nagedacht over het verzoek. En dat het lijden voor de patiënt ondraaglijk is.

    Bij een patiënt uit het buitenland, die een euthanasieverzoek doet, moet de arts ook aan de zorgvuldigheidseisen voldoen. Voor de arts kan het dan lastiger zijn om de medische geschiedenis goed te kennen. En om in te schatten of de situatie van de patiënt aan de zorgvuldigheidseisen voldoet.

    De arts mag zelf bepalen of hij een euthanasieverzoek van een buitenlandse patiënt in behandeling wil nemen. En beslissen wat hij verder nodig vindt om te onderzoeken of het verzoek aan de zorgvuldigheidseisen voldoet. Bijvoorbeeld door te overleggen met hulpverleners die de patiënt behandelen of behandeld hebben.

Veelgestelde vragen over het lidmaatschap van de NVVE voor niet-Nederlanders.

Over de NVVE

De NVVE is er voor iedereen die waardig wil sterven. Wij willen een optimale uitvoering van de euthanasiewet, vooral voor groepen die in de praktijk geen hulp krijgen, zoals mensen met dementie, chronisch psychiatrische patiënten en ouderen die vinden dat hun leven voltooid is.

Het Adviescentrum van de NVVE staat altijd voor zijn leden klaar. Wij zijn op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar voor al uw vragen over het (naderend) levenseinde.

Lees verder

We gebruiken cookies en andere technieken om uw bezoek aan onze site beter en makkelijker te maken. Maar dat betekent ook dat wij en andere partijen zoals Google meer over uw internetgedrag te weten komen dan u misschien fijn vindt.
Wilt u weten wat precies, kijk dan op onze 
Privacy- en cookieverklaring. En u mag natuurlijk altijd nee zeggen tegen cookies: dan werkt de site soms wat minder goed.