NVVE

Wat is

euthanasie?

Regie over uw levenseinde

Iedereen heeft recht op een humane, pijnloze dood. Uw euthanasieverzoek is echter geen garantie dat euthanasie wordt toegepast.De NVVE helpt u regie over uw levenseinde te krijgen. …

Lees verder

Euthanasie

Bij euthanasie wordt de patiënt eerst in coma gebracht, daarna wordt een middel toegediend waardoor de ademhaling stopt. Euthanasie is dus het actief beëindigen van een leven door een ander. …

Lees verder

Orgaandonatie na euthanasie

Eenvoudig is het niet, maar in sommige gevallen kunt u organen doneren na euthanasie. In Nederland is het enkele tientallen keren gedaan. Vanzelfsprekend moet u eerst om euthanasie vragen en de gebruikelijke procedure daarvoor doorlopen. …

Lees verder

Zorgvuldigheidseisen

Een arts moet bij het voorbereiden en uitvoeren van euthanasie of hulp bij zelfdoding voldoen aan de zorgvuldigheidseisen zoals die in de wet zijn vastgelegd. Een patiënt moet voor euthanasie of hulp bij zelfdoding bijvoorbeeld altijd zelf een euthanasieverzoek doen.…

Lees verder

Euthanasie bij dementie

De euthanasiewet biedt ruimte voor euthanasie bij dementie, maar dat wil nog niet zeggen dat iedereen met een verzoek om levensbeëindiging ook wordt geholpen.…

Lees verder

Euthanasie en psychiatrische aandoeningen

Mensen met een psychiatrisch ziektebeeld zoals schizofrenie of een bipolaire stoornis, zonder uitzicht op verbetering, kunnen psychisch erg lijden. Zo erg dat ze een doodswens hebben. De euthanasiewet maakt geen onderscheid tussen lichamelijk of geestelijk lijden, maar het is wel zo dat het lijden van een psychiatrische patiënt moeilijker te duiden is. …

Lees verder

De euthanasiewet

In Nederland is euthanasie en hulp bij zelfdoding onder voorwaarden toegestaan. Dit is vastgelegd in de Euthanasiewet. Euthanasie is strafbaar tenzij de uitvoerende arts zich aan de zorgvuldigheidseisen houdt.…

Lees verder

Euthanasie bij voltooid leven

Mensen die hun leven voltooid vinden, zijn meestal niet ongeneeslijk ziek. Wel kunnen ze lichamelijk aftakelen, afhankelijk worden van anderen en te maken krijgen met het verlies van regie over het leven, het wegvallen van het sociale netwerk en het verlies van doel en zingeving. In combinatie kunnen dit soort factoren leiden tot levensmoeheid. Of iemand het leven voltooid vindt, is altijd een persoonlijke afweging. …

Lees verder

Over de NVVE

De NVVE is er voor iedereen die waardig wil sterven. Wij willen een optimale uitvoering van de euthanasiewet, vooral voor groepen die in de praktijk geen hulp krijgen, zoals mensen met dementie, chronisch psychiatrische patiënten en ouderen die vinden dat hun leven voltooid is.

Het Adviescentrum van de NVVE staat altijd voor zijn leden klaar. Wij zijn op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar voor al uw vragen over het (naderend) levenseinde.

Lees verder

We gebruiken cookies en andere technieken om uw bezoek aan onze site beter en makkelijker te maken. Maar dat betekent ook dat wij en andere partijen zoals Google meer over uw internetgedrag te weten komen dan u misschien fijn vindt.
Wilt u weten wat precies, kijk dan op onze 
Privacy- en cookieverklaring. En u mag natuurlijk altijd nee zeggen tegen cookies: dan werkt de site soms wat minder goed.