Legenda

De iconen corresponderen met de standpunten van de NVVE.

Kleuren

       Komt overeen met het standpunt van de NVVE 
       Komt deels overeen met het standpunt van de NVVE
    Wijkt af van het standpunt van de NVVE
    Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma

 

Klik op onderstaande icoontjes om te zien hoe het standpunt van de NVVE
zich verhoudt het verkiezingsprogramma van de partij.

Standpunt NVVE
Bij dementie, ouderdomsklachten en psychiatrische aandoeningen moet de ruimte van de euthanasiewet optimaal worden benut.

Verkiezingsprogramma VVD
Iedereen (inclusief mensen met een, zoals het wel wordt genoemd, voltooid leven zonder medische oorzaak) heeft de mogelijkheid om zelf te kiezen voor een waardig levenseinde, mits dit volgens de zorgvuldige procedures en eisen gebeurt. Dit zou moeten gelden voor zowel euthanasie, hulp bij zelfdoding als ‘voltooid leven’.

Standpunt NVVE
De strafbaarheid van hulp bij zelfdoding moet worden aangepast.

Verkiezingsprogramma VVD
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Ouderen die hun leven voltooid achten, moeten hun overlijden kunnen versnellen.

Verkiezingsprogramma VVD
Iedereen (inclusief mensen met een, zoals het wel wordt genoemd, voltooid leven zonder medische oorzaak) heeft de mogelijkheid om zelf te kiezen voor een waardig levenseinde, mits dit volgens zorgvuldige procedures en eisen gebeurt. Dit zou moeten gelden voor zowel euthanasie, hulp bij zelfdoding als ‘voltooid leven’.

Standpunt NVVE
Schriftelijke wilsverklaringen moeten standaard onderdeel zijn van het medisch dossier.

Verkiezingsprogramma VVD
Iedereen kan samen met zijn of haar (huis)arts afspraken vastleggen over de laatste levensfase op basis van een schriftelijke wilsverklaring, zoals het wel of niet behandelen, wel of niet reanimeren of over een vrijwillig levenseinde. Deze wilsverklaring biedt voldoende grond voor artsen om later naar te handelen.

Standpunt NVVE
Er moet onderzoek worden gedaan naar voorwaarden voor de laatstewilpil.

Verkiezingsprogramma VVD
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
De belangrijke rol van naasten bij het (naderende) levenseinde moet beter verankerd worden.

Verkiezingsprogramma VVD
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Er moet meer aandacht zijn voor de mogelijkheid tot het stoppen van behandelen.

Verkiezingsprogramma VVD
Uitgebreidere informatie wordt verstrekt voor patiënten met complexe problematiek over de effectiviteit en effecten op levenskwaliteit van behandelingen en geneesmiddelen, zodat zij samen met hun arts beter geïnformeerd kunnen beslissen of en welke behandeling wordt gestart. Artsen krijgen de ruimte om dit gesprek goed te kunnen voeren met hun patiënten.

Standpunt NVVE
Ook bij kinderen onder de 12 jaar moet actieve levensbeëindiging mogelijk zijn.

Verkiezingsprogramma VVD
Vastgehouden wordt aan uitbreiding van het Groninger Protocol, waardoor euthanasie voor kinderen tussen de één en twaalf jaar onder zeer strikte zorgvuldigheidseisen mogelijk wordt. Ook voor kinderen die ongeneeslijk ziek zijn en ondragelijk en uitzichtloos lijden, moet de keuze voor euthanasie beschikbaar zijn als er echt geen andere opties meer zijn.

Standpunt NVVE
Er moet een wettelijke verwijsplicht komen voor artsen die zelf geen euthanasie uitvoeren.

Verkiezingsprogramma VVD
Artsen zijn transparant over hun opvattingen over euthanasie. Het is essentieel dat een arts en patiënt tijdig met elkaar praten over de wensen rondom het levenseinde, zodat een patiënt eventueel kan kiezen voor een andere arts en artsen niet hoeven mee te werken aan een procedure waar zij principiële bezwaren tegen hebben.

Standpunt NVVE
Euthanasie als optie moet worden ingebed in de palliatieve zorg.

Verkiezingsprogramma VVD
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Bij de verhuizing naar een verpleeghuis moet de huisarts die bekend is met de levenseindewensen van de patiënt betrokken blijven.

Verkiezingsprogramma VVD
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
De overheid moet informatie over zorgvuldige zelfdoding verstrekken als manier om gewelddadige suïcide te voorkomen.

Verkiezingsprogramma VVD
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.


Standpunt NVVE
Bij dementie, ouderdomsklachten en psychiatrische aandoeningen moet de ruimte van de euthanasiewet optimaal worden benut.

Verkiezingsprogramma CDA
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma

Standpunt NVVE
De strafbaarheid van hulp bij zelfdoding moet worden aangepast.

Verkiezingsprogramma CDA
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma

Standpunt NVVE
Ouderen die hun leven voltooid achten, moeten hun overlijden kunnen versnellen.

Verkiezingsprogramma CDA
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma

Standpunt NVVE
Schriftelijke wilsverklaringen moeten standaard onderdeel zijn van het medisch dossier.

Verkiezingsprogramma CDA
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma

Standpunt NVVE
Er moet onderzoek worden gedaan naar voorwaarden voor de laatstewilpil.

Verkiezingsprogramma CDA
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma

Standpunt NVVE
De belangrijke rol van naasten bij het (naderende) levenseinde moet beter verankerd worden.

Verkiezingsprogramma CDA
Kwaliteit van leven gaat over veel meer dan alleen de vraag wat medisch mogelijk is. Daarom willen wij meer ruimte en tijd voor het gesprek tussen ouderen, hun familie en de mensen in de zorg over de vraag welke zorg het beste is.

Standpunt NVVE
Er moet meer aandacht zijn voor de mogelijkheid tot het stoppen van behandelen.

Verkiezingsprogramma CDA
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma

Standpunt NVVE
Ook bij kinderen onder de 12 jaar moet actieve levensbeëindiging mogelijk zijn.

Verkiezingsprogramma CDA
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma

Standpunt NVVE
Er moet een wettelijke verwijsplicht komen voor artsen die zelf geen euthanasie uitvoeren.

Verkiezingsprogramma CDA
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma

Standpunt NVVE
Euthanasie als optie moet worden ingebed in de palliatieve zorg.

Verkiezingsprogramma CDA
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma

Standpunt NVVE
Bij de verhuizing naar een verpleeghuis moet de huisarts die bekend is met de levenseindewensen van de patiënt betrokken blijven.

Verkiezingsprogramma CDA
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma

Standpunt NVVE
De overheid moet informatie over zorgvuldige zelfdoding verstrekken als manier om gewelddadige suïcide te voorkomen.

Verkiezingsprogramma CDA
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma


Standpunt NVVE
Bij dementie, ouderdomsklachten en psychiatrische aandoeningen moet de ruimte van de euthanasiewet optimaal worden benut.

Verkiezingsprogramma D66
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
De strafbaarheid van hulp bij zelfdoding moet worden aangepast.

Verkiezingsprogramma D66
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Ouderen die hun leven voltooid achten, moeten hun overlijden kunnen versnellen.

Verkiezingsprogramma D66
D66 heeft het ‘Voltooid leven-wetsvoorstel’ ingediend. Het moet voor ouderen mogelijk zijn hun leven te beëindigen als zij zelf hun leven voltooid achten. Zorgvuldigheid staat daarbij voorop. In deze initiatiefwet gaat het om mensen van 75 jaar en ouder, waarbij het verzoek vrijwillig, zonder enige druk van buitenaf, weloverwogen en duurzaam is. Mensen met een stervenswens moeten zich voor de toekomst kunnen melden bij een speciaal opgeleide hulpverlener, de levenseindebegeleider. Samen kunnen zij tot een uiteindelijk besluit komen over het levenseinde.

Standpunt NVVE
Schriftelijke wilsverklaringen moeten standaard onderdeel zijn van het medisch dossier.

Verkiezingsprogramma D66
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Er moet onderzoek worden gedaan naar voorwaarden voor de laatstewilpil.

Verkiezingsprogramma D66
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
De belangrijke rol van naasten bij het (naderende) levenseinde moet beter verankerd worden.

Verkiezingsprogramma D66
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Er moet meer aandacht zijn voor de mogelijkheid tot het stoppen van behandelen.

Verkiezingsprogramma D66
De patiënt en behandelaar beslissen samen. Dat vraagt om een herwaardering van het gesprek tussen patiënt en arts. Een behandeling hoort niet het enige doel te zijn. Ook als een arts alleen met een patiënt spreekt hoort daar een passende beloning tegenover te staan. Daarom herintroduceren we ‘kijk- en luistergeld’ dat voldoende dekkend is. Of het nu gaat om euthanasie, palliatieve sedatie of het niet verder doorbehandelen. Dit gegeven moet terugkomen in (bij)scholing van artsen.

Standpunt NVVE
Ook bij kinderen onder de 12 jaar moet actieve levensbeëindiging mogelijk zijn.

Verkiezingsprogramma D66
Uit recent onderzoek blijkt dat ouders van ernstig zieke kinderen en artsen behoefte hebben aan verruiming van de mogelijkheid van actieve levensbeëindiging van ernstig zieke kinderen. Bij een deel van de kinderen is er ondanks toepassing van alle mogelijkheden van palliatieve zorg sprake van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. D66 is van mening dat artsen in overleg met ouders de (juridische) ruimte moeten krijgen om deze moeilijke beslissingen over het levenseinde te kunnen nemen.

Standpunt NVVE
Er moet een wettelijke verwijsplicht komen voor artsen die zelf geen euthanasie uitvoeren.

Verkiezingsprogramma D66
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Euthanasie als optie moet worden ingebed in de palliatieve zorg.

Verkiezingsprogramma D66
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Bij de verhuizing naar een verpleeghuis moet de huisarts die bekend is met de levenseindewensen van de patiënt betrokken blijven.

Verkiezingsprogramma D66
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
De overheid moet informatie over zorgvuldige zelfdoding verstrekken als manier om gewelddadige suïcide te voorkomen.

Verkiezingsprogramma D66
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.


Standpunt NVVE
Bij dementie, ouderdomsklachten en psychiatrische aandoeningen moet de ruimte van de euthanasiewet optimaal worden benut.

Verkiezingsprogramma ChristenUnie
Vond euthanasie voorheen vrijwel uitsluitend plaats bij terminale patiënten, nu komt het steeds vaker voor bij mensen met dementie, psychiatrische aandoeningen of een stapeling van ouderdomsklachten. Artsen ervaren steeds meer druk vanuit patiënten en familie, ook door het inschakelen van het Expertisecentrum Euthanasie. We zien dat een kernprincipe van de huidige euthanasiewetgeving onder druk staat, namelijk dat alleen levensbeëindigend mag worden gehandeld bij mensen die er nadrukkelijk zelf om vragen. De Hoge Raad oordeelde recent dat euthanasie ook mag plaatsvinden bij een dementerende oudere die op het moment van handelen kenbaar maakt niet dood te willen. We vinden dat artsen nooit mogen gedwongen om euthanasie als normaal onderdeel van hun beroep te beschouwen. Wij willen een weg wijzen naar waardig ouder worden met liefdevolle zorg. Alle casuïstiek die door Regionale Toetsingscommissies (RTE’s) wordt behandeld, wordt gepubliceerd met aandacht voor ethische, medische en juridische overwegingen, zodat de gemaakte afwegingen transparant zijn. Gevallen waarbij geen sprake is van terminale fysieke aandoeningen en waarin niet de eigen behandelend arts, maar een arts van het Expertisecentrum Euthanasie de euthanasie uitvoerde, krijgen bijzondere aandacht.

Standpunt NVVE
De strafbaarheid van hulp bij zelfdoding moet worden aangepast.

Verkiezingsprogramma ChristenUnie
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Ouderen die hun leven voltooid achten, moeten hun overlijden kunnen versnellen.

Verkiezingsprogramma ChristenUnie
De ChristenUnie is tegen een wettelijke regeling voor mensen met een doodswens zonder dat zij ernstig ziek zijn. De overheid is er om kwetsbaren te beschermen, niet om hulp te bieden bij zelfdoding…Wij willen een samenleving die de waarde van ouderen benut en bevestig en hen de beste zorg geeft, zodat zij zich gewenst en betekenisvol voelen. Dat geldt ook voor de – gelukkig zeer kleine – groep met een blijvende wenst tot levensbeëindiging zonder dat zij ernstig ziek zijn.

Standpunt NVVE
Schriftelijke wilsverklaringen moeten standaard onderdeel zijn van het medisch dossier.

Verkiezingsprogramma ChristenUnie
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Er moet onderzoek worden gedaan naar voorwaarden voor de laatstewilpil.

Verkiezingsprogramma ChristenUnie
De taak van de overheid om kwetsbare groepen te beschermen, weegt vele malen zwaarder dan de facilitering van zelfdoding van gezonde mensen met een zelfmoordpil, die bovendien niet veilig kan worden geregeld.

Standpunt NVVE
De belangrijke rol van naasten bij het (naderende) levenseinde moet beter verankerd worden.

Verkiezingsprogramma ChristenUnie
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Er moet meer aandacht zijn voor de mogelijkheid tot het stoppen van behandelen.

Verkiezingsprogramma ChristenUnie
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Ook bij kinderen onder de 12 jaar moet actieve levensbeëindiging mogelijk zijn.

Verkiezingsprogramma ChristenUnie
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Er moet een wettelijke verwijsplicht komen voor artsen die zelf geen euthanasie uitvoeren.

Verkiezingsprogramma ChristenUnie
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Euthanasie als optie moet worden ingebed in de palliatieve zorg.

Verkiezingsprogramma ChristenUnie
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Bij de verhuizing naar een verpleeghuis moet de huisarts die bekend is met de levenseindewensen van de patiënt betrokken blijven.

Verkiezingsprogramma ChristenUnie
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
De overheid moet informatie over zorgvuldige zelfdoding verstrekken als manier om gewelddadige suïcide te voorkomen.

Verkiezingsprogramma ChristenUnie
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.


Standpunt NVVE
Bij dementie, ouderdomsklachten en psychiatrische aandoeningen moet de ruimte van de euthanasiewet optimaal worden benut.

Verkiezingsprogramma Partij Voor de Vrijheid
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
De strafbaarheid van hulp bij zelfdoding moet worden aangepast.

Verkiezingsprogramma Partij Voor de Vrijheid
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Ouderen die hun leven voltooid achten, moeten hun overlijden kunnen versnellen.

Verkiezingsprogramma Partij Voor de Vrijheid
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Schriftelijke wilsverklaringen moeten standaard onderdeel zijn van het medisch dossier.

Verkiezingsprogramma Partij Voor de Vrijheid
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Er moet onderzoek worden gedaan naar voorwaarden voor de laatstewilpil.

Verkiezingsprogramma Partij Voor de Vrijheid
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
De belangrijke rol van naasten bij het (naderende) levenseinde moet beter verankerd worden.

Verkiezingsprogramma Partij Voor de Vrijheid
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Er moet meer aandacht zijn voor de mogelijkheid tot het stoppen van behandelen.

Verkiezingsprogramma Partij Voor de Vrijheid
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Ook bij kinderen onder de 12 jaar moet actieve levensbeëindiging mogelijk zijn.

Verkiezingsprogramma Partij Voor de Vrijheid
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Er moet een wettelijke verwijsplicht komen voor artsen die zelf geen euthanasie uitvoeren.

Verkiezingsprogramma Partij Voor de Vrijheid
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Euthanasie als optie moet worden ingebed in de palliatieve zorg.

Verkiezingsprogramma Partij Voor de Vrijheid
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Bij de verhuizing naar een verpleeghuis moet de huisarts die bekend is met de levenseindewensen van de patiënt betrokken blijven.

Verkiezingsprogramma Partij Voor de Vrijheid
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
De overheid moet informatie over zorgvuldige zelfdoding verstrekken als manier om gewelddadige suïcide te voorkomen.

Verkiezingsprogramma Partij Voor de Vrijheid
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.


Standpunt NVVE
Bij dementie, ouderdomsklachten en psychiatrische aandoeningen moet de ruimte van de euthanasiewet optimaal worden benut.

Verkiezingsprogramma GroenLinks
Bij individuele vrijheid hoort zelfbeschikking bij het levenseinde. Hierbij weegt het eigen oordeel over het lijden en niet meer willen leven zwaar. Dit verankeren we in de wet: iedereen die ondraaglijk en uitzichtloos lijdt, lichamelijk of geestelijk, kan een beroep doen op het recht op zelfbeschikking.

Standpunt NVVE
De strafbaarheid van hulp bij zelfdoding moet worden aangepast.

Verkiezingsprogramma GroenLinks
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Ouderen die hun leven voltooid achten, moeten hun overlijden kunnen versnellen.

Verkiezingsprogramma GroenLinks
Bij individuele vrijheid hoort zelfbeschikking bij het levenseinde. Hierbij weegt het eigen oordeel over het lijden en niet meer willen leven zwaar. Dit verankeren we in de wet: iedereen die ondraaglijk en uitzichtloos lijdt, lichamelijk of geestelijk, kan een beroep doen op het recht op zelfbeschikking.

Standpunt NVVE
Schriftelijke wilsverklaringen moeten standaard onderdeel zijn van het medisch dossier.

Verkiezingsprogramma GroenLinks
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Er moet onderzoek worden gedaan naar voorwaarden voor de laatstewilpil.

Verkiezingsprogramma GroenLinks
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
De belangrijke rol van naasten bij het (naderende) levenseinde moet beter verankerd worden.

Verkiezingsprogramma GroenLinks
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Er moet meer aandacht zijn voor de mogelijkheid tot het stoppen van behandelen.

Verkiezingsprogramma GroenLinks
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Ook bij kinderen onder de 12 jaar moet actieve levensbeëindiging mogelijk zijn.

Verkiezingsprogramma GroenLinks
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Er moet een wettelijke verwijsplicht komen voor artsen die zelf geen euthanasie uitvoeren.

Verkiezingsprogramma GroenLinks
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Euthanasie als optie moet worden ingebed in de palliatieve zorg.

Verkiezingsprogramma GroenLinks
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Bij de verhuizing naar een verpleeghuis moet de huisarts die bekend is met de levenseindewensen van de patiënt betrokken blijven.

Verkiezingsprogramma GroenLinks
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
De overheid moet informatie over zorgvuldige zelfdoding verstrekken als manier om gewelddadige suïcide te voorkomen.

Verkiezingsprogramma GroenLinks
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.


Standpunt NVVE
Bij dementie, ouderdomsklachten en psychiatrische aandoeningen moet de ruimte van de euthanasiewet optimaal worden benut.

Verkiezingsprogramma SP
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
De strafbaarheid van hulp bij zelfdoding moet worden aangepast.

Verkiezingsprogramma SP
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Ouderen die hun leven voltooid achten, moeten hun overlijden kunnen versnellen.

Verkiezingsprogramma SP
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Schriftelijke wilsverklaringen moeten standaard onderdeel zijn van het medisch dossier.

Verkiezingsprogramma SP
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Er moet onderzoek worden gedaan naar voorwaarden voor de laatstewilpil.

Verkiezingsprogramma SP
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
De belangrijke rol van naasten bij het (naderende) levenseinde moet beter verankerd worden.

Verkiezingsprogramma SP
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Er moet meer aandacht zijn voor de mogelijkheid tot het stoppen van behandelen.

Verkiezingsprogramma SP
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Ook bij kinderen onder de 12 jaar moet actieve levensbeëindiging mogelijk zijn.

Verkiezingsprogramma SP
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Er moet een wettelijke verwijsplicht komen voor artsen die zelf geen euthanasie uitvoeren.

Verkiezingsprogramma SP
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Euthanasie als optie moet worden ingebed in de palliatieve zorg.

Verkiezingsprogramma SP
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Bij de verhuizing naar een verpleeghuis moet de huisarts die bekend is met de levenseindewensen van de patiënt betrokken blijven.

Verkiezingsprogramma SP
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
De overheid moet informatie over zorgvuldige zelfdoding verstrekken als manier om gewelddadige suïcide te voorkomen.

Verkiezingsprogramma SP
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.


Standpunt NVVE
Bij dementie, ouderdomsklachten en psychiatrische aandoeningen moet de ruimte van de euthanasiewet optimaal worden benut.

Verkiezingsprogramma PvdA
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
De strafbaarheid van hulp bij zelfdoding moet worden aangepast.

Verkiezingsprogramma PvdA
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Ouderen die hun leven voltooid achten, moeten hun overlijden kunnen versnellen.

Verkiezingsprogramma PvdA
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Schriftelijke wilsverklaringen moeten standaard onderdeel zijn van het medisch dossier.

Verkiezingsprogramma PvdA
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Er moet onderzoek worden gedaan naar voorwaarden voor de laatstewilpil.

Verkiezingsprogramma PvdA
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
De belangrijke rol van naasten bij het (naderende) levenseinde moet beter verankerd worden.

Verkiezingsprogramma PvdA
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Er moet meer aandacht zijn voor de mogelijkheid tot het stoppen van behandelen.

Verkiezingsprogramma PvdA
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Ook bij kinderen onder de 12 jaar moet actieve levensbeëindiging mogelijk zijn.

Verkiezingsprogramma PvdA
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Er moet een wettelijke verwijsplicht komen voor artsen die zelf geen euthanasie uitvoeren.

Verkiezingsprogramma PvdA
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Euthanasie als optie moet worden ingebed in de palliatieve zorg.

Verkiezingsprogramma PvdA
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Bij de verhuizing naar een verpleeghuis moet de huisarts die bekend is met de levenseindewensen van de patiënt betrokken blijven.

Verkiezingsprogramma PvdA
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
De overheid moet informatie over zorgvuldige zelfdoding verstrekken als manier om gewelddadige suïcide te voorkomen.

Verkiezingsprogramma PvdA
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.


Standpunt NVVE
Bij dementie, ouderdomsklachten en psychiatrische aandoeningen moet de ruimte van de euthanasiewet optimaal worden benut.

Verkiezingsprogramma Partij voor de Dieren
De PvdD hecht aan zelfbeschikking en vindt dat mensen zelf mogen bepalen wanneer ze sterven, op een waardige manier. Hier moet wel een zeer zorgvuldig traject aan vooraf gaan.

Standpunt NVVE
De strafbaarheid van hulp bij zelfdoding moet worden aangepast.

Verkiezingsprogramma Partij voor de Dieren
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Ouderen die hun leven voltooid achten, moeten hun overlijden kunnen versnellen.

Verkiezingsprogramma Partij voor de Dieren
De Partij van de Dieren onderschrijft het principe dat mensen beschikken over hun eigen leven, zeker als het gaat om een stervenswens. De samenleving heeft echter ook de verantwoordelijkheid om te voorkomen dat mensen zichzelf als last voor anderen gaan beschouwen of zich niet meer welkom voelen in de samenleving. Het vastleggen van een wettelijke leeftijdsgrens voor stervenshulp is arbitrair en zou grote maatschappelijke gevolgen hebben. De afgelopen jaren is het maatschappelijke debat over hulp bij zelfdoding, zoals bij mensen die hun leven voltooid achten, uitgebreid gevoerd. De PvdD hecht aan zelfbeschikking en vindt dat mensen zelf mogen bepalen wanneer ze sterven, op een waardige manier. Hier moet wel een zeer zorgvuldig traject aan vooraf gaan.

Standpunt NVVE
Schriftelijke wilsverklaringen moeten standaard onderdeel zijn van het medisch dossier.

Verkiezingsprogramma Partij voor de Dieren
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Er moet onderzoek worden gedaan naar voorwaarden voor de laatstewilpil.

Verkiezingsprogramma Partij voor de Dieren
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
De belangrijke rol van naasten bij het (naderende) levenseinde moet beter verankerd worden.

Verkiezingsprogramma Partij voor de Dieren
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Er moet meer aandacht zijn voor de mogelijkheid tot het stoppen van behandelen.

Verkiezingsprogramma Partij voor de Dieren
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Ook bij kinderen onder de 12 jaar moet actieve levensbeëindiging mogelijk zijn.

Verkiezingsprogramma Partij voor de Dieren
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Er moet een wettelijke verwijsplicht komen voor artsen die zelf geen euthanasie uitvoeren.

Verkiezingsprogramma Partij voor de Dieren
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Euthanasie als optie moet worden ingebed in de palliatieve zorg.

Verkiezingsprogramma Partij voor de Dieren
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Bij de verhuizing naar een verpleeghuis moet de huisarts die bekend is met de levenseindewensen van de patiënt betrokken blijven.

Verkiezingsprogramma Partij voor de Dieren
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
De overheid moet informatie over zorgvuldige zelfdoding verstrekken als manier om gewelddadige suïcide te voorkomen.

Verkiezingsprogramma Partij voor de Dieren
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.


Standpunt NVVE
Bij dementie, ouderdomsklachten en psychiatrische aandoeningen moet de ruimte van de euthanasiewet optimaal worden benut.

Verkiezingsprogramma 50Plus
Iedereen heeft recht op zelfbeschikking over het eigen levenseinde.

Standpunt NVVE
De strafbaarheid van hulp bij zelfdoding moet worden aangepast.

Verkiezingsprogramma 50Plus
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Ouderen die hun leven voltooid achten, moeten hun overlijden kunnen versnellen.

Verkiezingsprogramma 50Plus
50Plus vindt dat euthanasie door een arts ook toegepast mag worden als er sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden zonder medische grondslag (voltooid leven).

Standpunt NVVE
Schriftelijke wilsverklaringen moeten standaard onderdeel zijn van het medisch dossier.

Verkiezingsprogramma 50Plus
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Er moet onderzoek worden gedaan naar voorwaarden voor de laatstewilpil.

Verkiezingsprogramma 50Plus
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
De belangrijke rol van naasten bij het (naderende) levenseinde moet beter verankerd worden.

Verkiezingsprogramma 50Plus
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Er moet meer aandacht zijn voor de mogelijkheid tot het stoppen van behandelen.

Verkiezingsprogramma 50Plus
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Ook bij kinderen onder de 12 jaar moet actieve levensbeëindiging mogelijk zijn.

Verkiezingsprogramma 50Plus
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Er moet een wettelijke verwijsplicht komen voor artsen die zelf geen euthanasie uitvoeren.

Verkiezingsprogramma 50Plus
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Euthanasie als optie moet worden ingebed in de palliatieve zorg.

Verkiezingsprogramma 50Plus
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Bij de verhuizing naar een verpleeghuis moet de huisarts die bekend is met de levenseindewensen van de patiënt betrokken blijven.

Verkiezingsprogramma 50Plus
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
De overheid moet informatie over zorgvuldige zelfdoding verstrekken als manier om gewelddadige suïcide te voorkomen.

Verkiezingsprogramma 50Plus
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.


Standpunt NVVE
Bij dementie, ouderdomsklachten en psychiatrische aandoeningen moet de ruimte van de euthanasiewet optimaal worden benut.

Verkiezingsprogramma SGP
De euthanasiewet moet worden ingetrokken. Zolang dat niet gebeurd is, moet alles of alles worden gezet om het aantal euthanasiegevallen te laten afnemen…De euthanasiewet is de afgelopen jaren stap voor stap uitgehold. Het criterium ‘uitzichtloos en ondraaglijk lijden’ moet duidelijker worden begrensd. De uitspraak van de Hoge Raad over euthanasie bij een vrouw met vergevorderde dementie zal leiden tot meer euthanasiegevallen bij wilsonbekwame mensen. De druk van familie op artsen om euthanasie toe te passen, zal toenemen. Artsen moeten tegen deze druk worden beschermd…Van euthanasie kan geen sprake zijn als iemand op het moment dat dit dient plaats te vinden, niet in staat is om daar nadrukkelijk om te vragen. Een levenslange beperking, zoals een ernstig verstandelijke handicap, mag niet worden geschaard onder ‘ondraaglijk en uitzichtloos lijden’ en kan daarmee op zichzelf nooit reden zijn om een euthanasieverzoek in te willigen. Ook het leven van mensen met een beperking verdient bescherming tot het einde. Er moet meer onderzoek worden gedaan naar euthanasie bij mensen met psychiatrische ziekten. Zij zien de dood vaak zelf als enige oplossing voor hun lijden, terwijl er vrijwel altijd behandelmogelijkheden zijn. Omdat niet valt uit te sluiten dat de doodswens onderdeel is van de ziekte, moet de euthanasiewet meer bescherming bieden voor mensen met psychiatrische klachten. In 2022 wordt de euthanasiewet opnieuw geëvalueerd. Hierbij wordt in ieder geval aandacht besteed aan euthanasie bij psychiatrische patiënten en mensen met dementie.

Standpunt NVVE
De strafbaarheid van hulp bij zelfdoding moet worden aangepast.

Verkiezingsprogramma SGP
Zolang de euthanasiewet van kracht is, mag euthanasie alleen worden toegepast door een arts die een behandelrelatie heeft met de patiënt.

Standpunt NVVE
Ouderen die hun leven voltooid achten, moeten hun overlijden kunnen versnellen.

Verkiezingsprogramma SGP
Er is een kleine, maar substantiële groep ouderen met een doodswens zonder dat zij ernstig ziek zijn. Dit zijn niet alleen mensen op hoge leeftijd, maar ook ‘jongere’ ouderen. Onderzoek naar ouderen met een doodswens wijst uit dat het verlangen naar de dood niet altijd op de voorgrond staat. De doodswens is ambivalent. De wens om te sterven wisselt af met de wens om te leven. Zo kan het verlangen naar de dood in de winter sterker zijn dan in de zorg, of ’s avonds sterker dan overdag. Bij sommige ouderen verdwijnt de doodswens helemaal. De SGP pleit er daarom hartstochtelijk voor om de zorg en ondersteuning voor deze mensen te verbeteren! Een wet die hulp bij zelfdoding regelt voor mensen die niet in aanmerking komen voor euthanasie, is niet het juiste antwoord op de vragen en zorgen van ouderen met een doodswens. Het ‘voltooid leven’ is een mythe gebleken. Het is niet bewezen dat er een groep gezonde zeventigplussers bestaat met een voortdurende, actieve doodswens in afwezigheid van lijden. Door een ‘voltooid leven-wet’ zullen méér ouderen zich ongewenst voelen.

Standpunt NVVE
Schriftelijke wilsverklaringen moeten standaard onderdeel zijn van het medisch dossier.

Verkiezingsprogramma SGP
Het leven is het meest kostbare geschenk dat God ons geeft. Daar moeten mensen van afblijven.

Standpunt NVVE
Er moet onderzoek worden gedaan naar voorwaarden voor de laatstewilpil.

Verkiezingsprogramma SGP
Praktische hulp om de leefomstandigheden te verbeteren doet meer recht aan de situatie dan het aanbieden van een zelfmoordpil.

Standpunt NVVE
De belangrijke rol van naasten bij het (naderende) levenseinde moet beter verankerd worden.

Verkiezingsprogramma SGP
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Er moet meer aandacht zijn voor de mogelijkheid tot het stoppen van behandelen.

Verkiezingsprogramma SGP
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Ook bij kinderen onder de 12 jaar moet actieve levensbeëindiging mogelijk zijn.

Verkiezingsprogramma SGP
Het leven is het meest kostbare geschenk dat God ons geeft. Daar moeten mensen van afblijven. …Het lijden van ongeneeslijk zieke kinderen kan hartverscheurend zijn voor de ouders, familie en vrienden. De GSP wil daarom fors investeren in palliatieve zorg voor kinderen. Een regeling voor levensbeëindiging van kinderen tussen de 1 en 12 jaar acht de SGP geen begaanbare weg.

Standpunt NVVE
Er moet een wettelijke verwijsplicht komen voor artsen die zelf geen euthanasie uitvoeren.

Verkiezingsprogramma SGP
Het leven is het meest kostbare geschenk dat God ons geeft. Daar moeten mensen van afblijven…De euthanasiewet moet worden ingetrokken. Zolang dat niet gebeurd is, moet alles of alles worden gezet om het aantal euthanasiegevallen te laten afnemen.

Standpunt NVVE
Euthanasie als optie moet worden ingebed in de palliatieve zorg.

Verkiezingsprogramma SGP
Het leven is het meest kostbare geschenk dat God ons geeft. Daar moeten mensen van afblijven…De euthanasiewet moet worden ingetrokken. Zolang dat niet gebeurd is, moet alles of alles worden gezet om het aantal euthanasiegevallen te laten afnemen.

Standpunt NVVE
Bij de verhuizing naar een verpleeghuis moet de huisarts die bekend is met de levenseindewensen van de patiënt betrokken blijven.

Verkiezingsprogramma SGP
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
De overheid moet informatie over zorgvuldige zelfdoding verstrekken als manier om gewelddadige suïcide te voorkomen.

Verkiezingsprogramma SGP
Het leven is het meest kostbare geschenk dat God ons geeft. Daar moeten mensen van afblijven.


Standpunt NVVE
Bij dementie, ouderdomsklachten en psychiatrische aandoeningen moet de ruimte van de euthanasiewet optimaal worden benut.

Verkiezingsprogramma DENK
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
De strafbaarheid van hulp bij zelfdoding moet worden aangepast.

Verkiezingsprogramma DENK
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Ouderen die hun leven voltooid achten, moeten hun overlijden kunnen versnellen.

Verkiezingsprogramma DENK
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Schriftelijke wilsverklaringen moeten standaard onderdeel zijn van het medisch dossier.

Verkiezingsprogramma DENK
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Er moet onderzoek worden gedaan naar voorwaarden voor de laatstewilpil.

Verkiezingsprogramma DENK
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
De belangrijke rol van naasten bij het (naderende) levenseinde moet beter verankerd worden.

Verkiezingsprogramma DENK
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Er moet meer aandacht zijn voor de mogelijkheid tot het stoppen van behandelen.

Verkiezingsprogramma DENK
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Ook bij kinderen onder de 12 jaar moet actieve levensbeëindiging mogelijk zijn.

Verkiezingsprogramma DENK
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Er moet een wettelijke verwijsplicht komen voor artsen die zelf geen euthanasie uitvoeren.

Verkiezingsprogramma DENK
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Euthanasie als optie moet worden ingebed in de palliatieve zorg.

Verkiezingsprogramma DENK
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Bij de verhuizing naar een verpleeghuis moet de huisarts die bekend is met de levenseindewensen van de patiënt betrokken blijven.

Verkiezingsprogramma DENK
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
De overheid moet informatie over zorgvuldige zelfdoding verstrekken als manier om gewelddadige suïcide te voorkomen.

Verkiezingsprogramma DENK
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.


Standpunt NVVE
Bij dementie, ouderdomsklachten en psychiatrische aandoeningen moet de ruimte van de euthanasiewet optimaal worden benut.

Verkiezingsprogramma Forum voor Democratie
De huidige euthanasiewetgeving handhaven…Mensen met een uitzichtloos en ondraaglijk lijden moeten de mogelijkheid worden geboden tot euthanasie. De huidige euthanasiepraktijk is veilig voor patiënt en arts, zorgvuldig, transparant en toetsbaar, en heeft een groot draagvlak onder alle beroepsgroepen. Wij steunen dan ook het recht van mensen aan het einde van hun leven die ondraaglijk lijden om voor euthanasie te kiezen.

Standpunt NVVE
De strafbaarheid van hulp bij zelfdoding moet worden aangepast.

Verkiezingsprogramma Forum voor Democratie
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Ouderen die hun leven voltooid achten, moeten hun overlijden kunnen versnellen.

Verkiezingsprogramma Forum voor Democratie
Geen aanvullende wet ‘voltooid leven’…Ouderen zijn onvoorwaardelijk deel van onze samenleving, en de voorgestelde ‘voltooid leven’-wet dreigt een stoplap te worden voor de problemen die zijn veroorzaakt door de afbraak van de ouderenzorg. Het gevoel van een ‘voltooid leven’ blijkt in een groot aantal gevallen ingegeven door eenzaamheid en een gevoel van buiten de maatschappij staan. Dit is een direct gevolg van het desastreuze beleid rond ouderenzorg van de afgelopen kabinetten. Wij willen deze problemen bij de wortel aanpakken en ouderen weer het gevoel geven dat ze gekoesterd worden.

Standpunt NVVE
Schriftelijke wilsverklaringen moeten standaard onderdeel zijn van het medisch dossier.

Verkiezingsprogramma Forum voor Democratie
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Er moet onderzoek worden gedaan naar voorwaarden voor de laatstewilpil.

Verkiezingsprogramma Forum voor Democratie
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
De belangrijke rol van naasten bij het (naderende) levenseinde moet beter verankerd worden.

Verkiezingsprogramma Forum voor Democratie
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Er moet meer aandacht zijn voor de mogelijkheid tot het stoppen van behandelen.

Verkiezingsprogramma Forum voor Democratie
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Ook bij kinderen onder de 12 jaar moet actieve levensbeëindiging mogelijk zijn.

Verkiezingsprogramma Forum voor Democratie
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Er moet een wettelijke verwijsplicht komen voor artsen die zelf geen euthanasie uitvoeren.

Verkiezingsprogramma Forum voor Democratie
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Euthanasie als optie moet worden ingebed in de palliatieve zorg.

Verkiezingsprogramma Forum voor Democratie
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Bij de verhuizing naar een verpleeghuis moet de huisarts die bekend is met de levenseindewensen van de patiënt betrokken blijven.

Verkiezingsprogramma Forum voor Democratie
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
De overheid moet informatie over zorgvuldige zelfdoding verstrekken als manier om gewelddadige suïcide te voorkomen.

Verkiezingsprogramma Forum voor Democratie
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.


Standpunt NVVE
Bij dementie, ouderdomsklachten en psychiatrische aandoeningen moet de ruimte van de euthanasiewet optimaal worden benut.

Verkiezingsprogramma Volt
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
De strafbaarheid van hulp bij zelfdoding moet worden aangepast.

Verkiezingsprogramma Volt
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Ouderen die hun leven voltooid achten, moeten hun overlijden kunnen versnellen.

Verkiezingsprogramma Volt
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Schriftelijke wilsverklaringen moeten standaard onderdeel zijn van het medisch dossier.

Verkiezingsprogramma Volt
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Er moet onderzoek worden gedaan naar voorwaarden voor de laatstewilpil.

Verkiezingsprogramma Volt
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
De belangrijke rol van naasten bij het (naderende) levenseinde moet beter verankerd worden.

Verkiezingsprogramma Volt
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Er moet meer aandacht zijn voor de mogelijkheid tot het stoppen van behandelen.

Verkiezingsprogramma Volt
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Ook bij kinderen onder de 12 jaar moet actieve levensbeëindiging mogelijk zijn.

Verkiezingsprogramma Volt
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Er moet een wettelijke verwijsplicht komen voor artsen die zelf geen euthanasie uitvoeren.

Verkiezingsprogramma Volt
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Euthanasie als optie moet worden ingebed in de palliatieve zorg.

Verkiezingsprogramma Volt
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
Bij de verhuizing naar een verpleeghuis moet de huisarts die bekend is met de levenseindewensen van de patiënt betrokken blijven.

Verkiezingsprogramma Volt
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Standpunt NVVE
De overheid moet informatie over zorgvuldige zelfdoding verstrekken als manier om gewelddadige suïcide te voorkomen.

Verkiezingsprogramma Volt
Er is geen standpunt over dit thema opgenomen in het verkiezingsprogramma.Ontvang onze nieuwsbrief

We gebruiken cookies en andere technieken om uw bezoek aan onze site beter en makkelijker te maken. Maar dat betekent ook dat wij en andere partijen zoals Google meer over uw internetgedrag te weten komen dan u misschien fijn vindt.
Wilt u weten wat precies, kijk dan op onze 
Privacy- en cookieverklaring. En u mag natuurlijk altijd nee zeggen tegen cookies: dan werkt de site soms wat minder goed.