Vindt u meer regie en keuzevrijheid aan het einde van het leven ook belangrijk en wilt u de NVVE langere tijd steunen? Met een structurele bijdrage kunnen we ons langdurig inzetten voor het zelfgekozen levenseinde. En dit levert u belastingvoordeel op.

Wat is een periodieke gift?

Steunt u ons voor een langere tijd jaarlijks met een zelfgekozen bedrag, dan kunnen wij ons inzetten voor langdurige trajecten. Als u ons minimaal vijf jaar lang ieder jaar een vast bedrag schenkt en u dit schriftelijk vastlegt in een overeenkomst met ons, dan heet dit een periodieke gift. Een periodieke gift kunt u volledig aftrekken bij uw aangifte van inkomstenbelasting, het maakt hierbij niet uit hoe hoog uw gift is. U hoeft voor het vastleggen van een periodieke gift niet naar de notaris.

Uw belastingvoordeel kunt u uitrekenen met de schenkingscalculator
De overheid is van plan om vanaf 2020 giften niet meer fiscaal aftrekbaar te laten zijn tegen het geldende toptarief van 50,75%. Het tarief waartegen de gift maximaal aftrekbaar is, daalt vanaf 2020 met 3% per jaar totdat in 2023 een aftrektarief van 37,05% bereikt wordt. Het gevolg is dat het fiscale voordeel van een uw periodieke gift afneemt.

Zo legt u een periodieke gift vast

  • Download de Overeenkomst periodieke gift
  • Als u ons wilt machtigen om het vastgelegde bedrag jaarlijks af te schrijven, download dan ook de Betalingsvolmacht
  • Bij beide documenten zit een toelichting. Lees die goed door.
  • Vul de overeenkomst en eventueel de betalingsvolmacht in. Beide documenten zijn in tweevoud. Vul ook in tweevoud in.
  • Stuur alle documenten in een gesloten envelop naar ons op: NVVE, Postbus 75331, 1070 AH Amsterdam
  • Als wij de overeenkomst hebben ondertekend, sturen wij u van ieder document 1 exemplaar retour. Bewaar de documenten goed.

U hoeft verder niet naar de notaris. Ook hoeft u niets naar de Belastingdienst te sturen.

Beëindiging van een periodieke gift

Met een periodieke gift gaat u een betalingsverplichting aan. Deze verplichting eindigt als:

  • de looptijd die in uw overeenkomst staat eindigt
  • u komt te overlijden
  • degene die u in uw overeenkomst heeft genoemd komt te overlijden
  • de NVVE de ANBI status verliest of ophoudt te bestaan.

Contact

Heeft u vragen over periodieke schenkingen? Neem dan contact op met Sjoerd Pieplenbosch, controller NVVE op s.pieplenbosch@nvve.nl of 020-6200690.

Deel dit item:

We gebruiken cookies en andere technieken om uw bezoek aan onze site beter en makkelijker te maken. Maar dat betekent ook dat wij en andere partijen zoals Google meer over uw internetgedrag te weten komen dan u misschien fijn vindt.
Wilt u weten wat precies, kijk dan op onze 
Privacy- en cookieverklaring. En u mag natuurlijk altijd nee zeggen tegen cookies: dan werkt de site soms wat minder goed.