NVVE

De werkgroep doet dit door het zelfgekozen levenseinde op de kaart te zetten bij (jongerenafdelingen van) politieke partijen en door moties en wetsvoorstellen te schrijven.

Voordat we deze voorstellen kunnen schrijven moeten we goed onderbouwde ideeën voor wetswijzigingen hebben. De werkgroep is daarom vooralsnog te zien als een studiegroep die zich bezig houdt met drie vragen:

1) “Zouden ook jongeren door een laatste-wil-pil in staat moeten/kunnen worden gesteld om meer controle over hun leven(seinde) te krijgen en zo ja, welke voorwaarden zouden hiervoor moeten gelden?”
Deze vraag gaat over de zogenaamde autonome route: zonder hulp van artsen of naasten toch waardig en humaan uit het leven stappen.

2) “Is het mogelijk om het subjectief oordeel van de arts ten aanzien van de vraag of er sprake is van ondraaglijk lijden en/of een voltooid leven minder prominent in de wet- en regelgeving te vervatten?”
Deze vraag gaat over de medische route: levensbeëindiging door of met hulp van artsen.
 
3) "Is het mogelijk om hulp bij zelfdoding legaal te maken ook voor niet-artsen, zodat bijvoorbeeld de ouders van een jongere met een doodswens aan het stervensproces kunnen bijdragen?”
Deze vraag gaat over hulp bij zelfdoding.

Per vraag is er een aparte subgroep die zich hiermee bezig houdt. We kunnen hierbij nog wel wat mensen gebruiken!

Aansluiten bij een van deze subgroepen? Leuk! Leden van alle verschillende politieke stromingen zijn van harte welkom. Lid zijn van een politieke partij is echter geen eis. Iedereen met kennis van zaken (of bereidheid deze op te doen) is welkom om mee te doen aan het onderzoek, de discussie en het opstellen van de nog te schrijven voorstellen. Dit kunnen juristen zijn, maar ook mensen met andere achtergronden! We vergaderen per subgroep ongeveer eens per maand en bespreken dan individuele uitzoek-resultaten en ideeën. Afhankelijk van hoeveel tijd je hebt is je individuele bijdrage groter of wat kleiner. We werken (sporadisch) samen met de algemene werkgroep Politiek van de NVVE, die voornamelijk in tijden van landelijke verkiezingen actief is.  

Heb jij interesse om ons team te versterken?

Reageer en mail je CV met begeleidend schrijven naar: jongerenpolitiek@nvve.nl

Over de NVVE

De NVVE is er voor iedereen die waardig wil sterven. Wij willen een optimale uitvoering van de euthanasiewet, vooral voor groepen die in de praktijk geen hulp krijgen, zoals mensen met dementie, chronisch psychiatrische patiënten en ouderen die vinden dat hun leven voltooid is.

Het Adviescentrum van de NVVE staat altijd voor zijn leden klaar. Wij zijn op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar voor al uw vragen over het (naderend) levenseinde.

Lees verder

Ontvang onze nieuwsbrief

We gebruiken cookies en andere technieken om uw bezoek aan onze site beter en makkelijker te maken. Maar dat betekent ook dat wij en andere partijen zoals Google meer over uw internetgedrag te weten komen dan u misschien fijn vindt.
Wilt u weten wat precies, kijk dan op onze 
Privacy- en cookieverklaring. En u mag natuurlijk altijd nee zeggen tegen cookies: dan werkt de site soms wat minder goed.