Schenkingen aan de NVVE die tot doel hebben onderzoek mogelijk te maken, zijn ondergebracht in het speciaal daarvoor opgerichte NVVE Fonds. Het NVVE Fonds steunt al het onderzoek dat past binnen de doelstelling van de vereniging.

Zo wordt de leerstoel 'Kwaliteit van de laatste levensfase en van sterven' aan de Universiteit van Amsterdam, AMC bekostigd vanuit het NVVE Fonds.

Fonds

Wilt u een aanvraag doen bij het Fonds?

Er zijn twee subsidierondes per jaar. De eerstvolgende sluit op 1 februari 2019. De toekenning van deze ronde wordt begin april 2019 bekendgemaakt.

De NVVE roept voor de eerstvolgende ronde op onderzoeksvoorstellen in te dienen die betrekking hebben op de vraag in hoeverre artsen met niet-westerse geloofsovertuigingen in Nederland open staan voor euthanasie en/of hulp bij zelfdoding van hun patiënt. Voorbeelden van onderliggende onderzoeksvragen vindt u in het document: Tweede subsidieronde NVVE Fonds.

Vragen kunt u per mail stellen aan Prof. Eddy Houwaart.

Wilt u zien aan welke onderzoeksvoorstellen subsidie is toegekend? Lees hier meer.

 

Wilt u schenken aan het Fonds?

Het NVVE Fonds maakt deel uit van de NVVE en is daarmee een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De NVVE hoeft over de gift geen belasting te betalen. Wilt u weten hoe u de NVVE kunt steunen, neemt u dan contact op met Sjoerd Pieplenbosch, controller NVVE. 

Direct naar

Tweede subsidieronde NVVE Fonds 2018 (pdf)
Procedure subsidie (pdf)
Reglement NVVE Fonds (pdf)
Aanvraagformulier (pdf)

 

Over de NVVE

De NVVE is er voor iedereen die waardig wil sterven. Wij willen een optimale uitvoering van de euthanasiewet, vooral voor groepen die in de praktijk geen hulp krijgen, zoals mensen met dementie, chronisch psychiatrische patiënten en ouderen die vinden dat hun leven voltooid is.

Het Adviescentrum van de NVVE staat altijd voor zijn leden klaar. Wij zijn op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar voor al uw vragen over het (naderend) levenseinde.

Lees verder