Schenkingen aan de NVVE die tot doel hebben onderzoek mogelijk te maken, zijn ondergebracht in het speciaal opgerichte NVVE-fonds. 

Het NVVE-fonds steunt al het onderzoek dat past binnen de doelstelling van de vereniging. Zo wordt de leerstoel 'Kwaliteit van de laatste levensfase en van sterven'aan de Universiteit van Amsterdam, AMC bekostigd vanuit het NVVE-fonds.

Fonds

Tijdens de ALV op 2 juni 2018 is het Fonds officieel gelanceerd.


Wilt u een aanvraag doen bij het Fonds?

Er zijn twee subsidierondes per jaar. De eerstvolgende sluit op 1 augustus 2018. bekendmaking begin oktober 2018. Voor vragen kunt u mailen met Prof. Eddy Houwaart, te bereiken via fonds@nvve.nl. Reglement, procedure en aanvraagformulieren staan rechts op deze pagina.

Wilt u schenken aan het Fonds?

Het NVVE-Fonds maakt deel uit van de NVVE en is daarmee een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De NVVE hoeft dan over de gift geen belasting te betalen. Wilt u weten hoe u de NVVE kunt steunen, neemt u dan contact op met Sjoerd Pieplenbosch, controller NVVE, via s.pieplenbosch@nvve.nl 

Over de NVVE

De NVVE is er voor iedereen die waardig wil sterven. Wij willen een optimale uitvoering van de euthanasiewet, vooral voor groepen die in de praktijk geen hulp krijgen, zoals mensen met dementie, chronisch psychiatrische patiënten en ouderen die vinden dat hun leven voltooid is.

Het Adviescentrum van de NVVE staat altijd voor zijn leden klaar. Wij zijn op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar voor al uw vragen over het (naderend) levenseinde.

Lees verder

Aanmeldingsformulier NVVE-fonds voor onderzoekers

Procedure subsidieaanvraag

Reglement