De NVVE is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Het RSIN/Fiscaal nummer is 002946099
 
Hierdoor kan de NVVE gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Giften aan goede doelen met de ANBI status zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen.

Download het Formulier Periodieke Gift NVVE (3Mb)

Gebruik bovenstaand formulier als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan de NVVE. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de ontvangende instelling. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren. Zie ook www.belastingdienst.nl/giften

Anbi

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op de eigen internetsite. Op onderstaande pagina vindt u de vereiste informatie of een directe link naar de pagina waar betreffende gegevens staan.

Naam instelling

Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde

De contactgegevens van de NVVE vindt u hier.

Bestuurssamenstelling en de namen van bestuursleden

De bestuurssamenstelling en de namen van bestuursleden zijn terug te vinden op deze pagina.

Beloningsbeleid

De NVVE beloont zijn medewerkers marktconform CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, de personeelslasten zijn terug te vinden in de jaarrekening. De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

Meer over het beloningsbeleid vindt u in het jaarverslag en de jaarrekening.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten

Een uitgebreid verslag van de activiteiten van de NVVE vindt u in het jaarverslag

Financiële verantwoording

De uitgebreide financiële verantwoording vindt u in het jaarverslag.

Over de NVVE

De NVVE is er voor iedereen die waardig wil sterven. Wij willen een optimale uitvoering van de euthanasiewet, vooral voor groepen die in de praktijk geen hulp krijgen, zoals mensen met dementie, chronisch psychiatrische patiënten en ouderen die vinden dat hun leven voltooid is.

Het Adviescentrum van de NVVE staat altijd voor zijn leden klaar. Wij zijn op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar voor al uw vragen over het (naderend) levenseinde.

Lees verder

We gebruiken cookies en andere technieken om uw bezoek aan onze site beter en makkelijker te maken. Maar dat betekent ook dat wij en andere partijen zoals Google meer over uw internetgedrag te weten komen dan u misschien fijn vindt.
Wilt u weten wat precies, kijk dan op onze 
Privacy- en cookieverklaring. En u mag natuurlijk altijd nee zeggen tegen cookies: dan werkt de site soms wat minder goed.