U kunt aangeven dat u ingeval van een toekomstige ziekte geen behandeling wenst. Hiermee voorkomt u dat u door medicijnen of medische handelingen kunstmatig in leven wordt gehouden. Wanneer u zo’n behandelverbod instelt, zal de arts als dat nodig is middelen gebruiken om het lijden (zoals pijn of benauwdheid) te verlichten.

Behandelverbod

Het is verstandig om uw keuzes met uw arts te bespreken. U kunt bijvoorbeeld afspraken maken over niet-reanimeren, het afzien van de griepprik, het niet gebruiken van antibiotica, en niet laten opereren als u bijvoorbeeld uw heup breekt. Ook kunt u met uw huisarts bespreken of u bij ziekte wel of niet naar het ziekenhuis wilt gaan. Bespreek dan ook met uw arts en uw naasten in welke spoedsituaties het verstandig is om niet met 112 te bellen, maar in plaats daarvan met de huisartsenpost. Hiermee kunt u mogelijk een ongewenste ziekenhuisopname voorkomen.

Wanneer uw toestand verslechtert en u wordt wilsonbekwaam, dan zal uw wettelijk vertegenwoordiger namens u de afspraken met de artsen maken. Wettelijk vertegenwoordigers zijn (wanneer u geen gevolmachtigde heeft aangewezen) partner, kinderen, ouders, broers en zussen.

De NVVE geeft wilsverklaringen uit waar u uw wensen kunt vastleggen.
Meer informatie over de wilsverklaringen van de NVVE

Een bijzondere vorm van een behandelverbod is de niet-reanimerenpenning, die duidelijkheid kan geven bij een hartstilstand in een situatie waar iedere seconde telt. De Nederlandse Reanimatie Raad heeft een richtlijn uitgegeven waarin staat dat professionele hulpverleners deze penning dienen te respecteren.
Meer informatie over de niet-reanimerenpenning


Over de NVVE

De NVVE is er voor iedereen die waardig wil sterven. Wij willen een optimale uitvoering van de euthanasiewet, vooral voor groepen die in de praktijk geen hulp krijgen, zoals mensen met dementie, chronisch psychiatrische patiënten en ouderen die vinden dat hun leven voltooid is.

Het Adviescentrum van de NVVE staat altijd voor zijn leden klaar. Wij zijn op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar voor al uw vragen over het (naderend) levenseinde.

Lees verder

We gebruiken cookies en andere technieken om uw bezoek aan onze site beter en makkelijker te maken. Maar dat betekent ook dat wij en andere partijen zoals Google meer over uw internetgedrag te weten komen dan u misschien fijn vindt.
Wilt u weten wat precies, kijk dan op onze 
Privacy- en cookieverklaring. En u mag natuurlijk altijd nee zeggen tegen cookies: dan werkt de site soms wat minder goed.