Gezien het belang van de onderwerpen die op de extra ALV van 25 maart a.s. worden besproken organiseert de NVVE daaraan voorafgaand drie ledenberaden. Leden zijn van harte uitgenodigd mee te komen praten over de nieuwe  meerjarenbeleidsnota en democratische vernieuwing van de vereniging.

Ledenberaad Eindhoven

Meerjarenbeleidsnota

Met de inbreng van tientallen vrijwilligers is de afgelopen maanden de nota ‘Vrijheid van Sterven’ geschreven. In deze nota van Wouter Beekman en Hans van Dam zijn de recente maatschappelijke en politieke ontwikkelingen met betrekking tot voltooid leven verwerkt. In een extra ALV op 25 maart legt het bestuur deze nota als het nieuwe meerjarenbeleidsplan van de NVVE aan haar leden voor.

Democratische vernieuwing

Ook de democratische vernieuwing van de NVVE staat op de agenda van de extra ALV van 25 maart. Het beleidsstuk hiervoor wordt begin februari verwacht.

Aanmelden

NVVE-leden zijn van harte uitgenodigd mee te praten over deze beleidsstukken. Bestuur,  directeur en de schrijvers van de nota zijn op de ledenberaden aanwezig om hierover met u in gesprek te gaan.

Aanmelden & meer informatie

Ontvang onze nieuwsbrief