Datum: 16 februari 2017

Tijd: 13.30 - 16.00 uur

Locatie: Regardez Eenhoorn te Amersfoort

Extra Ledenoverleg in Amersfoort

Volgens het Huishoudelijk Reglement hebben NVVE-leden de gelegenheid om voorafgaand aan de extra Algemene Ledenvergadering (ALV) op 25 maart 2017, tijdens het Ledenoverleg met elkaar van gedachten te wisselen over beleidsstukken van de ALV.

Het doel is bovenal om uw idee├źn over de voornemens van het bestuur te toetsen aan die van andere NVVE-leden.

Desgewenst is er ruimte en tijd om gezamenlijk amendementen op die voorstellen te formuleren.

Locatie:

Ontvang onze nieuwsbrief