De NVVE organiseert deze winter drie debatten over hulp bij zelfdoding door niet-medici. Daarmee wil de vereniging een impuls te geven aan het maatschappelijk debat. De debatten worden gehouden in Groningen, Eindhoven en Zwolle en zijn toegankelijk voor iedereen.

Debat Hulp is geen misdaad - Eindhoven

Albert Heringa werd op 22 oktober jl. door de rechtbank in Zutphen veroordeeld, omdat hij zijn 99-jarige moeder geholpen had te sterven. De rechter deed dit zonder straf op te leggen, omdat: “Het buiten kijf staat dat zijn handelen mede is ingegeven geweest uit naastenliefde,” aldus de rechtbank. De rechter roept in zijn vonnis op tot maatschappelijk debat: “De maatschappelijke discussie moet zeker worden gevoerd en het zal uiteindelijk aan de wetgever zijn om daar al dan niet wat mee te doen.”  

Maatschappelijk debat over hulp bij zelfdoding door niet-medici dat in artikel 294, lid 2 in  het wetboek van strafrecht strafbaar is gesteld, is ook de doelstelling van de NVVE-campagne ‘Hulp is geen misdaad’. Blijft de dokter bepalen of en wanneer een waardig levenseinde bij een weloverwogen wens om te sterven mogelijk is of moet het anders? En als het anders moet, hoe dan?  

Graag gaan wij met u het debat hierover aan!  

Albert Heringa is aanwezig om zijn persoonlijke ervaringen met u te delen.  

 

Op 30 januari oganiseert de NVVE het debat in Zwolle.  

 

Eindhoven - 14 januari 2014


Grotere kaart weergeven