Op zaterdag 8 december 2018 begint om 11.00 uur de Algemene Ledenvergadering van de NVVE in congrescentrum Reehorst te Ede. Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 16 van de statuten roept het bestuur de leden op aanwezig te zijn.

Algemene Ledenvergadering 8 december 2018

Voorlopige agenda

  1. Opening door (dag)voorzitter NVVE
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Verslag van de ALV d.d. 2 juni 2018
  4. Raad van Toezicht/Raad van Bestuur-model: 1) reglement, 2) statuten
  5. Jaarplan 2019
  6. Begroting 2019
  7. Ledenadviesraad
  8. Bestuursverkiezingen
  9. Rondvraag
  10. Sluiting
Klik hier voor de ALV documenten Aanmelden

Locatie:

Ontvang onze nieuwsbrief