De Algemene Ledenvergadering vindt vanwege de maatregelen voor covid-19 digitaal plaats.

Datum : 12 december
Tijd: 11.00 uur 

Voorlopige agenda

 1. Opening ALV
 2. Vaststellen agenda ALV
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Verslag van de ALV d.d. 7 december 2019
 5. Jaarverslag 2019
 6. Jaarrekening 2019 en accountantsverklaring
 7. Decharge RvB voor het gevoerde financieel beleid over 2019
 8. Decharge RvT voor het gehouden toezicht
 9. Voorstel tot (her)benoeming leden van de Commissie van Beroep
 10. Herbenoeming Maarten ten Doesschate als Lid RvT
 11. Jaarplan 2021
 12. Begroting 2021
 13. Ledenadviesraad
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

Deelnemers moeten lid zijn van de NVVE én moeten zich tijdig aanmelden via het formulier aan de rechterkant van deze pagina.

Documenten


Algemene Ledenvergadering

Ontvang onze nieuwsbrief

We gebruiken cookies en andere technieken om uw bezoek aan onze site beter en makkelijker te maken. Maar dat betekent ook dat wij en andere partijen zoals Google meer over uw internetgedrag te weten komen dan u misschien fijn vindt.
Wilt u weten wat precies, kijk dan op onze 
Privacy- en cookieverklaring. En u mag natuurlijk altijd nee zeggen tegen cookies: dan werkt de site soms wat minder goed.