Datum: 25-05-2019

Tijd: 11.00 - 16.00 uur

Locatie: Eenhoorn, Bachman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort

Algemene Ledenvergadering

Op zaterdag 25 mei 2019 begint om 11.00 uur de Algemene Ledenvergadering van de NVVE in de Eenhoorn te Amersfoort. Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 16 van de statuten roept het bestuur de leden op aanwezig te zijn.

VOORLOPIGE AGENDA
1) Opening door de (dag)voorzitter
2) Ingekomen stukken en mededelingen
3) Verslag van de ALV van 8 december 2018
4) Jaarverslag 2018
5) Jaarrekening 2018
6) Ledenadviesraad
7) Vereningingszaken: ontwikkelingen
8) Rondvraag
9) Sluiting

Zie ook het Ledenoverleg op 16 april 2019 te Amersfoort

Aanmelden (verplicht)

Locatie:

Ontvang onze nieuwsbrief