De Partij van de Arbeid presenteerde afgelopen maandag in Rotterdam het conceptverkiezingsprogramma voor de verkiezingen van 2017. De NVVE is positief verrast over de plannen die de partij heeft op het gebied van zorg en zelfbeschikking.

In het programma stelt de PvdA dat artsen beter geïnformeerd moeten zijn over de mogelijkheden binnen de euthanasiewet; met nadruk op wat er wél kan. De mogelijkheden van de euthanasiewet moeten meer aandacht krijgen tijdens de opleiding van artsen. Ook lijkt de partij zich te scharen achter het wetsvoorstel van D66 en GroenLinks rondom de verwijsplicht bij euthanasie: artsen die om principiële of andere redenen niet willen meewerken aan euthanasie moeten altijd verwijzen naar een collega die geen principiële bezwaren heeft.

In het programma komt ook duidelijk de steun naar voren voor het kabinetsvoornemen stervenshulp bij voltooid leven mogelijk te maken. Dit werd gister tijdens het Kamerdebat over voltooid leven bevestigd door fractielid Agnes Wolbert: “Ik onderstreep nog maar eens dat de PvdA-fractie de lijn die het kabinet inzet uitdrukkelijk steunt. Dit debat heeft ons alleen maar in die mening gesterkt. We zullen het gesprek in de samenleving voortzetten, zeker als straks de wettekst er ligt.”

In het PvdA-verkiezingsprogramma van 2012 stelde de partij voornemens te zijn zich in te zetten art. 294 lid 2 Wetboek van Strafrecht, dat hulp bij zelfdoding strafbaar stelt, te moderniseren. In het conceptprogramma voor 2017 is dit punt niet opgenomen. De NVVE hoopt dat ook in het definitieve programma voor 2017 dit punt concreter wordt genoemd.

 


Partij van de Arbeid presenteert concrete plannen over zelfgewilde levenseinde

Ontvang onze nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief

Deel dit item:

We gebruiken cookies en andere technieken om uw bezoek aan onze site beter en makkelijker te maken. Maar dat betekent ook dat wij en andere partijen zoals Google meer over uw internetgedrag te weten komen dan u misschien fijn vindt.
Wilt u weten wat precies, kijk dan op onze 
Privacy- en cookieverklaring. En u mag natuurlijk altijd nee zeggen tegen cookies: dan werkt de site soms wat minder goed.