Zaterdag 16 september 2017, Dag van de Wilsverklaring 

Steeds meer Nederlanders leggen hun wensen rondom het levenseinde vast in een wilsverklaring. Dat doen ze vooral omdat ze bang zijn dat ze aan hun lot worden overgelaten als ze dement worden. Dat bleek volgens de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) uit de vragen die gesteld werden tijdens de druk bezochte Dag van de Wilsverklaring.

De NVVE bood vandaag (zaterdag 16 september) op 21 locaties in het land de gelegenheid voor een persoonlijk gesprek met een consulent over wilsverklaringen. Daar was zoveel belangstelling voor, dat alle locaties daags van tevoren al volgeboekt waren. Daarnaast konden mensen terecht voor algemene informatie over wilsverklaringen. In totaal werden de NVVE-locaties door ruim 700 belangstellenden bezocht.

Uit recent onderzoek blijkt dat één op de twintig Nederlanders een wilsverklaring heeft. Om het belang van de wilsverklaringen te onderstrepen, verstrekte de NVVE deze verklaringen op deze Dag van de Wilsverklaring ook aan niet-leden gratis. In zo’n verklaring kan onder meer een behandelverbod of een euthanasieverzoek worden vastgelegd. De NVVE raadt mensen aan tijdig over hun levenseinde na te denken en daar een wilsverklaring over op te stellen. Vervolgens is het van belang deze geregeld te actualiseren en met naasten en de (huis)arts te bespreken, zodat ook zij ervan overtuigd zijn dat de wens blijvend van aard is.

Rechtsgeldig

Elke Nederlander kan zelf een wilsverklaring opstellen. De NVVE heeft voor haar leden in het gehele land speciale spreekuren om te helpen met het invullen. Het is niet nodig om een wilsverklaring door een notaris te laten vastleggen. De wilsverklaring is een rechtsgeldige vervanging van het mondelinge euthanasieverzoek. Toch hebben artsen er soms moeite mee het verzoek te honoreren als de patiënt het bijvoorbeeld door dementie niet meer kan bevestigen. De NVVE vindt dat artsen die het verzoek niet willen inwilligen, hun patiënt moeten doorverwijzen naar een arts die wel wil meewerken.

De NVVE biedt verschillende wilsverklaringen aan: voor een euthanasieverzoek, een behandelverbod of een volmacht. Op www.nvve.nl staat meer informatie over wilsverklaringen en over de spreekuren van de NVVE.


NVVE ziet sterke stijging van aantal wilsverklaringen

Ontvang onze nieuwsbrief

Ontvang onze nieuwsbrief

Deel dit item:

We gebruiken cookies en andere technieken om uw bezoek aan onze site beter en makkelijker te maken. Maar dat betekent ook dat wij en andere partijen zoals Google meer over uw internetgedrag te weten komen dan u misschien fijn vindt.
Wilt u weten wat precies, kijk dan op onze 
Privacy- en cookieverklaring. En u mag natuurlijk altijd nee zeggen tegen cookies: dan werkt de site soms wat minder goed.