De huidige Ledendiensten van de NVVE krijgen met ingang van 1 augustus a.s. een nieuwe naam: het NVVE Adviescentrum. Leden kunnen bij het Adviescentrum terecht voor al hun vragen omtrent het zelfgekozen levenseinde.

NVVE krijgt Adviescentrum en Consulenten

De vrijwilligers die werkzaam zijn voor de Ledenondersteuningsdienst , de Gevolmachtigdendienst (GD), de Telefoondienst (TD) en de Spreekuren Wilsverklaringen krijgen één nieuwe functienaam en worden ‘consulent’ van het NVVE Adviescentrum. De nieuwe namen moeten bijdragen aan betere herkenbaarheid en zichtbaarheid van de dienstverlening door de NVVE aan haar leden.

De aangeboden diensten – zoals telefonische informatie en advies, bemiddeling, huisbezoeken door consulenten - blijven ongewijzigd.

Het NVVE Adviescentrum is te bereiken via 020-6200690 (tijdens kantooruren) en het contactformulier op de website.

Ontvang onze nieuwsbrief

Deel dit item: