HERINGA VEROORDEELD, MAAR ZAAK WORDT VERVOLGD

Albert Heringa en zijn advocaat Willem Anker gaan vrijwel zeker in hoger beroep tegen de veroordeling wegens hulp bij zelfdoding. Hoewel de rechtbank in Zutphen oordeelde dat bij dat vonnis geen straf hoeft te volgen, reageerden beiden teleurgesteld op het vonnis.

Volgens Heringa heeft de rechtbank geen duidelijkheid geschapen voor mensen die voor een zelfde dilemma komen te staan als hij. Heringa reikte in 2008 zijn 99-jarige moeder de middelen aan waarmee ze een eind aan haar leven maakte. De arts wilde niet meewerken aan euthanasie.

Heringa had gehoopt dat de rechtbank met een signaal zou komen over de strafbaarstelling van hulp bij zelfdoding. Dat gebeurde niet. De rechtbank stelde zelfs nadrukkelijk dat de schuldigverklaring zonder straf niet moet worden gelezen als een boodschap aan politiek Den Haag. ,,Dat vind ik dan heel teleurstellend’’, aldus Heringa. Volgens de rechtbank kan straf uitblijven omdat Heringa zijn moeder hielp vanuit naastenliefde en hij wel erg lang moest wachten op vervolging.

Zijn advocaat Willem Anker denkt dat in hoger beroep alsnog kan worden aangetoond dat Heringa handelde uit overmacht. De rechtbank in Zutphen veegde dat argument van tafel. Heringa had meer pogingen moeten ondernemen een andere arts te vinden toen hij meende dat haar huisarts geen euthanasie wilde geven. Uit de getuigenverklaringen maakt de rechtbank ook op dat de kans daarop groter was dan hij dacht.

Volgens Anker slaat de rechtbank de plank daarmee mis. Artsen die euthanasie geven aan een vrouw die lijdt aan een voltooid leven, en niet aan terminale ziekten, waren er volgens hem in 2008 niet. Anker meent dat Heringa wel degelijk in een overmachtssituatie zat: enerzijds de wens om zijn moeder te helpen, anderzijds de wetenschap dat hij de wet overtrad. In hoger beroep hoopt hij dat Heringa dan alsnog wordt ontslagen van rechtsvervolging. In dat geval zou de wetgever min of meer gedwongen worden met nieuwe regels te komen rondom hulp bij zelfdoding.

De rechtbank besteedde maar enkele woorden aan de pleidooien om hulp bij zelfdoding te legaliseren. Ze constateerde dat daarover heel verschillend wordt gedacht, ook binnen de NVVE. Met name over de centrale rol van de dokter is discussie, staat in het vonnis. Ook de proeve van wet van ‘Uit Vrije Wil’, waarin door mensen die willen sterven een beroep kan worden gedaan op stervenshulpbegeleiders, zou Heringa niet helpen. “Als vertrouwenspersoon van zijn moeder zou hij zich daar niet zonder meer op hebben kunnen beroepen”.

Directeur van de NVVE Petra de Jong is verheugd dat er geen strafoplegging volgt voor Heringa. Daarin ziet ze van de rechtbank ‘toch een statement’. Verder ziet ze de zaak als een beginpunt. “Dit is het begin van een maatschappelijk debat dat ooit zal uitmonden in nieuwe wetgeving. Ik denk dat als we over tien jaar terugkijken, we zullen zien dat de zaak-Heringa enorm belangrijk is geweest in dat proces.”


Heringa veroordeeld, maar zaak wordt vervolgd

Ontvang onze nieuwsbrief

Deel dit item:

We gebruiken cookies en andere technieken om uw bezoek aan onze site beter en makkelijker te maken. Maar dat betekent ook dat wij en andere partijen zoals Google meer over uw internetgedrag te weten komen dan u misschien fijn vindt.
Wilt u weten wat precies, kijk dan op onze 
Privacy- en cookieverklaring. En u mag natuurlijk altijd nee zeggen tegen cookies: dan werkt de site soms wat minder goed.