Altijd Wat Monitor doet onderzoek over euthanasie

Altijd Wat Monitor wil onderzoeken hoe het in de praktijk van alledag is gesteld met de zorg rondom het levenseinde. Hebt u ervaring met euthanasie? Laat het Altijd Wat Monitor weten. U kunt uw verhaal vertellen via de website.

Altijd Wat Monitor doet onderzoek over euthanasie

Gisteren startte Altijd Wat Monitor een onderzoek over euthanasie in Nederland. De belangrijkste vraag is: Wie beslist in Nederland over leven en dood? En als het verzoek om euthanasie er ligt, wie beslist dan? Is dat de patiënt, het ziekenhuis of de overheid? En welk systeem zit hierachter? Om het antwoord te vinden, vraagt Altijd Wat Monitor uw hulp. Heeft u in de praktijk ondervonden waar je tegenaan loopt, welke hobbels er in de weg zitten of juist hoe goed het in Nederland is geregeld? Meld het via de link van Altijd Wat Monitor. Samen weten we meer.

http://altijdwatmonitor.ncrv.nl/#p/300/euthanasie/wat-willen-we-onderzoeken

Deel dit item: