De actielijst van de NVVE

Hulp bij het zelfgewilde levenseinde is in hoge mate afhankelijk van de bereidheid van artsen om mee te werken. De ruimte die de euthanasiewet biedt, wordt door artsen tot dusverre onvolledig benut. Daar willen wij verandering in brengen.

Onze actiepunten

Artsen zijn vaak onvoldoende op de hoogte van de ruimte die de wet biedt en blijven doorgaans op veilige afstand van de grenzen van de wet. Gerechtvaardigde verzoeken om hulp bij het levenseinde worden hierdoor ongegrond afgewezen. Dit leidt ertoe dat mensen zich gedwongen zien de dood (op een vaak gruwelijke wijze) in eigen hand te nemen.

Dit willen wij concreet bereiken:

  1. De verwijsplicht voor gewetensbezwaarde artsen moet wettelijk geregeld worden;

  2. Euthanasie en hulp bij zelfdoding moet structureel opgenomen in de (na)scholing van artsen;

  3. Er moet een richtlijn komen voor artsen voor wilsonbekwaamheid (bijvoorbeeld bij dementie) en het zelfgewilde levenseinde;

  4. Aan SCEN moet een Steungroep voor psychiaters toegevoegd worden, die collega’s - vanaf het moment dat zij een verzoek een verzoek om hulp bij zelfdoding krijgen - begeleiden en met informatie en advies terzijde staan;

  5. Er moeten meer levenseindekliniek teams ingezet worden. Die hulp bij het zelfgewilde levenseinde geven aan mensen die in de reguliere zorg geen gehoor vinden voor hun doodswens, maar wel voldoen aan de zorgvuldigheidscriteria die de wet stelt;

  6. Er moet brede maatschappelijke en politieke discussie zijn over de problematiek van oude mensen die hun leven voltooid achten, gericht op de drie mogelijke routes: de medische, de hulpverlener- en de autonome route (de laatstewilpil).

Over de NVVE

De NVVE is er voor iedereen die waardig wil sterven. Wij willen een optimale uitvoering van de euthanasiewet, vooral voor groepen die in de praktijk geen hulp krijgen, zoals mensen met dementie, chronisch psychiatrische patiënten en ouderen die vinden dat hun leven voltooid is.

Het Adviescentrum van de NVVE staat altijd voor zijn leden klaar. Wij zijn op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar voor al uw vragen over het (naderend) levenseinde.

Lees verder

We gebruiken cookies en andere technieken om uw bezoek aan onze site beter en makkelijker te maken. Maar dat betekent ook dat wij en andere partijen zoals Google meer over uw internetgedrag te weten komen dan u misschien fijn vindt.
Wilt u weten wat precies, kijk dan op onze 
Privacy- en cookieverklaring. En u mag natuurlijk altijd nee zeggen tegen cookies: dan werkt de site soms wat minder goed.